KCN Long Bình – Đồng Nai

xử lý mạch nước ngầm kè bờ phải hồ thử

Công trình: xử lý mạch nước ngầm kè bờ phải hồ thử
Dự án: Cở sở hạ tầng khu công nghiệp và bãi thử tổng hợp (DATP số 1) thuộc dự án di chuyển và đầu tư xây dựng các nhà máy Z751/TCKT, Z756/BCCB
Địa chỉ: KCN Long Bình – Đồng Nai
Tổng giá trị(VNĐ): 11.178.349.000
Bên giao thầu: Ban quản lý dự án B45/TCKT
Năm Hoàn thành: 2015