Khu Nhà Ở Cán Bộ Chiến Sỹ Tổng Cục V

Khu Nhà Ở Cán Bộ Chiến Sỹ Tổng Cục V

Công Trình: Khu Nhà Ở Cán Bộ Chiến Sỹ Tổng Cục V
Hạng Mục:Hàng Rào, Cổng Ngõ, Nhà Bảo Vệ, Van Cửa Xả
Địa Chỉ:Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè - Tp. Hồ Chí Minh
Tổng Giá Trị (VNĐ):3.2 Tỷ
Năm Khởi Công: 2017